ТІSнчІхІелка/л (-з, -зул)мн. от тІSнчІхІелеко

ТІSнчІхІелкилрод. п. от тІSнчІхІелеко

тІипá (-ялъ, -ялъул//-дул, -би)гнида

тІипáло (-ялъ, -ялъул//-дул)1) щербина 2) веснушка; ~ базепокрываться, покрыться веснушками; долъул гьурматІе ~ бан бугоу неё на лице выступили веснушки; ~ барабвеснушчатый, конопатый; ~ бараб гьумерконопатое лицо; ~ барай ясвеснушчатая девочка см. тІонтІрó

ТІирáгъинмасд. учащ. гл. тІирáгъине

ТІирáгъинабимасд. учащ. понуд. гл. тІирáгъинабизе

тІирáгъинаб/изе (-ула, -ила, -уна, -е)учащ. понуд. (о)брызгать, забрызгать кого-что-л.; разбрызгать что-л.

тІирáгъ/ине (-уна, -ина, -ана)учащ. (за)брызгаться, разбрызгаться чем-л.; разлетаться брызгами; лъим ~анавода разбрызгалась

тІSри (-ялъ, -ялъул)1. масд. гл. тІSризе2. упрямство

тІир/S (-Sялъ, -Sялъул, -áби)капля, брызги; ~и хутІичІогоа) до капельки б) перен. всё ТІSнчІхІелка/л (-з, -зул)мн. от тІSнчІхІелеко до единого; лъадал ~абибрызги воды; ~аби рахъинаризеразбрызгать; ~аби рахъинеразбрызгаться à ~иниги гъира гьечІонет никакого желания

ТІSризабимасд. понуд. гл. тІSризабизе

ТІSризаб/изе (-ула, -ила, -уна, -е)понуд. от тІSризе

тІSр/изе (-ула, -ила, -ана, -е)(за)упрямиться; ~ун чІезеупрямиться; артачиться; ~ун чІарав чиупрямый человек, упрямец

тІSриха/л (-з, -зул)мн. терехи (разновитность обуви на деревянной основе)

тІир-тІSриялданареч. струей; ругънадаса би ~ бачІунеб бугоиз раны струей льётся кровь

тІир-тІSруннареч. упрямо; ~ чІезеочень упрямиться, заупрямиться; артачиться разг.

тІирщ (-алъ, -алъул, -ал)росток

тІSрщи (-ялъ, -ялъул)1. масд. гл. тІSрщизе2. прорастание (зерна)

тІSрщизаби (-ялъ, -ялъул)1. масд. понуд. гл. тІSрщизабизе2. проращивание

тІSрщизаб/изе (-ула, -ила, -уна, -е)понуд. дать (зерну) прорасти; проращивать ТІSнчІхІелка/л (-з, -зул)мн. от тІSнчІхІелеко, прорастить (зерно)

тІSрщ/изе (-ула, -ила, -ана, -е)1) прорастать, прорасти; выпускать, выпустить росток; пускать, пустить росток; пускать, пустить длинные плети (напр. об огурцах) à ~ун ккун вуго довон растянулся

тІS-тІех (-алъ, -алъул)собир. солод и толокно; ~алъул гьабураб бацІцІадаб чІагІачистая буза из солода и толокна

ТІихь (-алъ, -алъул, -ал)диал. нарыв, фурункул; ~ тІамун буговскочил нарыв см. бSжаражо

тІó(б)итІи (-ялъ, -ялъул)1. масд. гл. тІó(б)итІизе2. 1) провожание, проводы; гьудулзаби тІоритІипроводы друзей 2) проведение; данделъи ~проведение собрания

тІó(б)итІ/изе (-ула, -ила, -уна, -е)1) провожать, проводить кого-что-л.; выводить, вывести кого-л.; гьобол тІовитІизепровожать гостя; гІолохъаби армиялде тІоритІизепровожать ребят в армию ТІSнчІхІелка/л (-з, -зул)мн. от тІSнчІхІелеко 2) проводить, провести; данделъи ~изепровести собрание 3) книжн. поводить, повести; битІараб нухда тІовитІизеповести на прямой путь (на путь ислама)

тІобó (-ялъ, -ялъул)разновидность колючего кустарника


documentajozmqz.html
documentajozubh.html
documentajpablp.html
documentajpaivx.html
documentajpaqgf.html
Документ ТІSнчІхІелка/л (-з, -зул)мн. от тІSнчІхІелеко