РОБОТА З ВІКНАМИ

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………

Вікно програми..........................................................................................

Робота з вікнами..........................................................................................

Курсор уведення..........................................................................................

Панелі інструментів.....................................................................................

Координатні лінійки....................................................................................

Рядок стану..................................................................................................

Режими відображення документа...............................................................

Смуги прокручування.................................................................................

Вихід із Microsoft Word...............................................................................

Операції з документами............................................................................

Створення нового документа......................................................................

Відкриття документа...................................................................................

Збереження документа.................................................................................

Закриття документа.....................................................................................

Форматування тексту................................................................................

Зміна параметрів шрифту...........................................................................

Зміна інтервалу й положення символів......................................................

Зміна регістру символів...............................................................................

Форматування абзаців.................................................................................

Установлення позицій табуляції..................................................................

Упорядкування переліків............................................................................

Стилі форматування....................................................................................

Оформлення сторінок документа............................................................

Установлення параметрів сторінки.............................................................

Уставлення розривів сторінок.....................................................................

Нумерація сторінок.....................................................................................

Установлення колонтитулів.........................................................................

Створення багатошпальтового документа.................................................

Друкування документів............................................................................

Уставлення графічних об'єктів................................................................

Уставлення таблиць..................................................................................

Техніка безпеки під час роботи на ПК

Список літератури………………………………………………………….

ВІКНО ПРОГРАМИ

Miсrosoft Word 2000 – текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів. Подання РОБОТА З ВІКНАМИ WYSIWIG (від англійського “What You See Is What You Get”) дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ без необхідності витрачати папір на пробний друк. Отформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку.

Для запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його значку (мал.1).

РОБОТА З ВІКНАМИ

Багатовіконна організація Microsoft Word дозволяє одночасно працювати з декількома документами, кожний з яких розташований у своєму вікні. При уведенні й редагуванні тексту користувач працює з активним документом в активному вікні. Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені на панелі задач або в меню Окно РОБОТА З ВІКНАМИ, що містить перелік усіх відкритих документів.

Мал.2. Вікно програми Miсrosoft Word


documentajpiaof.html
documentajpihyn.html
documentajpipiv.html
documentajpiwtd.html
documentajpjedl.html
Документ РОБОТА З ВІКНАМИ