Зразок картки контролю знань. 1. Наведіть схеми нормального та збудженого станів атома фосфору

1. Наведіть схеми нормального та збудженого станів атома фосфору, вкажіть кількість валентних електронів у кожному з цих станів.

(Варіанти: те ж саме для атомів Be, Al, S тощо)

2. Намалюйте орбітальну діаграму та льюїсівську схему молекули води.

(Варіанти: молекули F2, HCl, N2, O2, CH4, NH3, CO2, BCl3, BeCl2 та інші).

3. Які з цих молекул неполярні? Чому? До ядер яких атомів зміщені електронні пари в інших молекулах? Чому?

NH3, N2, СО2, HBr

(Варіанти: молекули H2, Cl2, І2, HI, HF, CH4 , H2S, BCl3, BeCl2 та інші)

4. Вкажіть валентності та ступені окиснення елементів у таких сполуках на основі структурних формул:

CH4, KCl, O2

(Варіанти:N Зразок картки контролю знань. 1. Наведіть схеми нормального та збудженого станів атома фосфору2, Cl2, NH3, CO2, NaF, MgCl2, CsBr та інші)

5. Поясніть утворення донорно-акцепторного зв’язку на прикладі йону NH4+, намалюйте льюїсівську схему, вкажіть донор, акцептор.

(Варіанти: донорно-акцепторний зв’язок на прикладі йону BF4¯; водневий зв’язок між молекулами HF, Н2О; йонний зв’язок на прикладі KF, NaCl та інші)

6. Опишіть атомну кристалічну ґратку. Наведіть приклади речовин, які кристалізуються в такій ґратці. Якими властивостями вони володіють?

(Варіанти: йонна, молекулярна, металічна гратки; типи міжмолекулярної взаємодії)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання І

Наведіть схеми нормального і збуджених станів відповідного атома, вкажіть кількість валентних електронів у кожному із цих станів.

В Атом В Атом Зразок картки контролю знань. 1. Наведіть схеми нормального та збудженого станів атома фосфору В Атом
P C Se
Al Si Te
Be Cl Br
S Mg І
B P As

Завдання ІІ

Нарисуйте орбітальну діаграму і льюїсівську схему відповідних молекул:

В Молекула В Молекула В Молекула
O2 H2O CO2
Cl2 NH3 CH4
NH3 O2 BeCl2
BCl3 HCl F2
CH4 N2 HCl

Завдання ІІІ

Які з цих молекул неполярні? Чому? До ядер яких атомів зміщені електронні пари в інших молекулах? Чому?

В Молекули В Молекули
Cl2; BeCl2; CO2; H2O F2; BeCl2; H2; CO2
BCl3; H2S; HІ; F2 BCl3; CH4; F2; H2S
Br2; CO2; CH4; N2 CO2; H2O; HCl Зразок картки контролю знань. 1. Наведіть схеми нормального та збудженого станів атома фосфору; Cl2
BeCl2; H2O; HF; O2 H2S; HІ; NH3; CH4
HF; H2S; HBr; NH3 H2O; HBr; HІ; NH3
H2O; HCl; NH3; BeCl2 CH4; HCl; H2S; H2
CH4; H2; H2S; HCl Br2; H2O; F2; CO2
Br2; HF; H2O; BCl3 H2Se; PH3; SiH4

Завдання ІV

Вкажіть валентності та ступені окиснення елементів у таких сполуках на основі структурних формул:


documentajpfepd.html
documentajpflzl.html
documentajpftjt.html
documentajpgaub.html
documentajpgiej.html
Документ Зразок картки контролю знань. 1. Наведіть схеми нормального та збудженого станів атома фосфору